przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS
Polski | Deutsch | English

Górne menu:Boczne menu


Mikołajki z Filharmonią.

Mikołajki z Filharmonią 

W Programie kolędy, piosenki, pieśni i pastorałki w aranżacjach Macieja Banachowskiego.

 

Aleksandra BARCIKOWSKA /śpiew/

Maciej BANACHOWSKI /dyrygent/

Chór FANTAZJA /przygotowanie chóru Lilianna Zdolińska/

Chór KANTELE /przygotowanie chóru Jolanta Otwinowska/

Chór PSM I i II st. w Słupsku/przygotowanie chóru Lilianna Zdolińska/

Chór ACADEMIA MUSICA /przygotowanie chóru Jolanta Otwinowska/

 

Aleksandra BARCIKOWSKA

Młoda słupska wokalistka, pianistka orkiestry „ Słupska Sinfonietta ”. Współpracuje z Klubem Plastyka im. Stefana Morawskiego oraz Słupskim Ośrodkiem Kultury, śpiewając na licznych wernisażach i koncertach.

Maciej BANACHOWSKI 

Dyrygent i aranżer pochodzący ze Słupska. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Słupsku - w klasie gitary klasycznej. Podjął studia licencjackie w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, w klasie dyrygentury prof. Bohdana Jarmołowicza, które ukończył z oceną bardzo dobrą. Obecnie jest studentem studiów magisterskich w tej samej uczelni. Od pięciu lat prowadzi młodzieżową orkiestrę „Słupska Sinfonietta”, której jest założycielem. Zespół realizuje zarówno programy rozrywkowe, jak i klasyczne. Atrakcyjność programów i wysoki poziom wykonań sprawiają, że koncerty Słupskiej Sinfonietty cieszą się bardzo dużą popularnością. Współpracuje również okazjonalnie – jako dyrygent i aranżer - z Polską Filharmonią „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara. Otrzymał Pomorską Nagrodę Artystyczną – najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Marszałka Województwa Pomorskiego, za wyjątkowo twórczy rok 2018.

 

Chór FANTAZJA

Powstał w 1980 r. przy dawnej Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku. Obecnie chór działa przy II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza. Założycielem i dyrygentem chóru jest ceniona i znana w środowisku Lilianna Zdolińska.

Członkami chóru są uczniowie II LO oraz uczniowie wielu słupskich szkół. Repertuar chóru jest zróżnicowany. Obejmuje muzykę sakralną i świecką a’cappella jak i z towarzyszeniem fortepianu, organów oraz orkiestry symfonicznej. Chór Fantazja uświetnia uroczystości szkolne. Ponadto prowadzi działalność koncertową w Słupsku. Bierze udział w koncertach z okazji świąt narodowych i religijnych, w uroczystościach miejskich, w cyklicznych koncertach charytatywnych na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku, w koncertach dla środowiska. Od wielu lat chór współpracuje z Orkiestrą Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica, wykonując wielkie dzieła wokalno-instrumentalne oraz z Orkiestrą Słupska Sinfonietta. Chór jest zdobywcą głównych nagród w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i festiwalach. Do najważniejszych należą: czterokrotnie Nagroda Grand Prix (1998, 2003, 2006, 2015), piętnaście Złotych i trzy Srebrne Kamertony, pięciokrotnie Puchar Ministra Edukacji Narodowej, czterokrotnie Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Ogólnopolskim Konkursie Chórów a’Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy, Złoty żagiel w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie, Grand Prix oraz dwukrotnie Kaszubska Kluka w Festiwalu Pieśni Kaszubskiej w Słupsku, II miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Montreux w Szwajcarii, II miejsce w III Światowej Olimpiadzie Chóralnej w Bremen – Niemcy, nagroda za najlepszy debiut w Ogólnopolskim Turnieju Legnica Cantat w Legnicy, II miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym (2016) w Międzyzdrojach, Nagroda Główna, Złoty Dyplom i Laur Moniuszkowski w Bałtyckim Konkursie Pomerania Cantat (2016, 2018). W 2002 r. chór śpiewał św. Janowi Pawłowi II w Watykanie. Chór koncertował : w Finlandii ( trzykrotnie ), Niemczech, Białorusi, Słowacji, Austrii, Szwajcarii, we Włoszech, na Litwie, Łotwie i w Belgii. Jest członkiem Polskiej i Światowej Federacji Pueri Cantores oraz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, od którego za zasługi został odznaczony Złotą Odznaką Honorową. W 2005 r. Rada Miejska w Słupsku przyznała chórowi Medal za Zasługi dla Miasta Słupska.

 

Chór KANTELE

Powstał w 1987 roku z inicjatywy pierwszej dyrygent chóru - Zofii Kurowskiej. Po kilku latach prowadzenie chóru objął Roman Drozd, a następnie obecna dyrygent chóru, Jolanta Otwinowska. Kantele mają na swoim koncie wiele sukcesów i wyróżnień, takich jak ich najnowsze osiągnięcia:

- srebro na międzynarodowym festiwalu chóralnym w Magdeburgu w 2015 r.

- dwa srebra na międzynarodowym festiwalu pieśni chóralnej w Międzyzdrojach w 2018 r

- Grand Prix na konkursie Pomerania Cantat 2018

- Grand Prix i nagrodę finansowa na konkursie Pomerania Cantat 2019

 

Chór PSM I i II stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Słupsku.

Jest zespołem złożonym z uczniów szkoły. Od 2006 roku dyrygentem chóru jest Lilianna Zdolińska. W swoim repertuarze ma utwory religijne i świeckie. Zespół jest laureatem konkursów chóralnych. W Pomorskich Spotkaniach Chóralnych Szkół Muzycznych I stopnia w Gdańsku wielokrotnie zdobył I miejsce. W Konkursie Chórów Pomerania Cantat w Słupsku zdobył I miejsce (2016) oraz II miejsce (2018). Wielokrotnie koncertował z Orkiestrą Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica i Słupską Sinfoniettą oraz Orkiestrą PSM I i II stopnia. Chór bierze udział w koncertach z okazji świąt religijnych i patriotycznych.

 

Chór ACADEMIA MUSICA

Powstał w 2005 r w Słupsku z inicjatywy obecnej dyrygentki Jolanty Otwinowskiej. Początki działalności zespołu były niezwykle trudne, szczególnie z powodu znikomej ilości chętnych miłośników śpiewu chóralnego. Dopiero od 2009 r chór pracuje regularnie nad repertuarem, a ilość jego członków sukcesywnie powiększa się. Wśród chórzystów są nie tylko nauczyciele lecz reprezentanci różnych zawodów : urzędnicy, lekarze, mikrobiolodzy, leśnicy, inżynierowie. Chór ma swoim koncie sukcesy związane z uczestnictwem w wielu konkursach chóralnych m.in. :

Chór, w swoim rodzinnym mieście Słupsku, wielokrotnie uświetniał lokalne uroczystości, brał udział w koncertach charytatywnych oraz występował z Orkiestrą Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara


Copyright © Polska Filharmonia "Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara, ul. Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk