Oferta edukacyjna

ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW I PRZEDSZKOLAKÓW

 

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI


 

Przedstawione poniżej lekcje muzyczne oraz warsztaty stanowią stałą ofertę edukacyjną Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara.

W ciągu całego roku zapraszamy oczywiście na koncerty naszej Orkiestry.

Wymienione tematy są propozycjami, jesteśmy otwarci na pomysły nauczycieli. Możemy przygotować zajęcia na zamówienie.


 

Sposób prowadzenia zajęć dostosowany jest do wieku i możliwości percepcyjnych uczestników.


 

Grupy na zajęcia edukacyjne przyjmowane są wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu. Zajęcia należy umawiać przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Impresariatu w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara pod numerem telefonu 59 842 38 39 lub 693 549 094 albo poprzez e-mail: impresariat@sinfoniabaltica.pl lub marekting@sinfoniabaltica.pl


 

Próby otwarte

Czas trwania: od 45 minut do 1 godziny.

Koszt: 15 zł od osoby


 

Lekcje muzyki

Czas trwania: od 45 minut do 1 godziny (w zależności od tematu).

Koszt: Ustalany indywidualnie


 

Lekcje muzyczne z wejściem na próbę by zapoznać się z pracą Orkiestry

Czas trwania: od 45 minut do 1 godziny (w zależności od tematu).

Koszt: Ustalany indywidualnie


 

Warsztaty

Czas trwania: od 45 minut do 1,5 godziny (w zależności od tematu).

Koszt: Ustalany indywidualnie


 

Lekcje muzyki:

  • lekcje zgodne z programem nauczania (zgłaszane przez Nauczyciela przy zamówieniu)

  • Filharmonia od kuchni – oprowadzenie po instytucji, wejście na próbę, pogadanka na wybrany przez Państwa temat (instrumenty, histora muzyki, wielcy kompozytorzy)

  • Historia muzyki


 

Warsztaty:

Oferta ma na celu przybliżenie instrumentów orkiestrowych. Zasady gry, metody wydobycia dźwięku, budowę. Bezpośredni kontakt z muzykiem