Operetka w Filharmonii

Operertka w Filharmonii  to  "Przegląd operetkowy" trwający dwa dni. Pierwszy dzień to przedstawienie operetki Księżniczka Czardasza Imre Kalmana , drugi dzień to Operetka Młodych i przedstawienie Wesołej Wdówki Franza Lehar'a. Operetkę Młodych przedstawią młodzi adepci sztuki, studenci uczący się w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Projekt wykracza poza normalną działalność instytucji jaką jest Filharmonia i jest skierowane do wszystkich grup wiekowych.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca” 

Operetka w Filharmonii
Operetka w Filharmonii
Operetka w Filharmonii
Operetka w Filharmonii
Operetka w Filharmonii
Operetka w Filharmonii