Muzyczna podróż

Sieć Kultury to program, którego sercem jest współpraca między osobami z różnych środowisk: szkół, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych. Celem jest popularyzowanie edukacji kulturowej, czyli aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze, takiego które służy budowaniu relacji społecznych i wzmacnianiu aktywnej i otwartej postawy.

Miło nam poinformować, że zostaliśmy zwycięzcami jesiennej edycji konkursu na działania z zakresu edukacji kulturowej w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

Muzyczna podróż – inicjatywa Filharmonii skierowana do nauczycieli, dzieci z trzech placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Przedszkola Miejskiego nr 15 w Słupsku. Celem projektu jest podniesienie poziomu udziału w edukacji muzycznej placówek edukacyjnych, a także podniesienie w wiedzy muzycznej wśród uczestników czy podniesienie kompetencji nauczycieli. W ramach działań projektowych powstanie 7 audycji/warsztatów w każdej z placówek. Na jednej audycji zostanie przedstawiony jeden instrument orkiestrowy. Warsztaty obejmują: skrzypce, altówka, wiolonczela, klarnet, obój, fagot, waltornia. Uczestnicy nie tylko poznają specyfikę instrumentu, jego rolę w orkiestrze, ale także będą mieli okazję spróbować na nich zagrać. Placówki edukacyjne biorące udział w projekcie otrzymają nagrane przez Artystów Filharmonii, na potrzeby zadania filmy edukacyjne o instrumentach, do wykorzystania na zajęciach oraz karty pracy w postaci gry z wiedzą, która była tematem audycji/warsztatów.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Operatorem Programu w województwie pomorskim jest Instytut Kultury Miejskiej, instytucja kultury Miasta Gdańska.

Muzyczna podróż
Muzyczna podróż
Muzyczna podróż
Muzyczna podróż