Dyrygent - rezydent

Program Dyrygent-rezydent został opracowany kilka lat temu w Instytucie Muzyki i Tańca w Warszawie. Jego cele to:

- prezentacja i promocja młodych polskich dyrygentów,

- umożliwienie młodym dyrygentom debiutu i nabywania praktyki wykonawczej poprzez stworzenie im możliwości współpracy i bezpośredniego kontaktu z zawodowym zespołem orkiestrowym lub operowym,

- zachęcenie polskich instytucji muzycznych do podejmowania współpracy z młodymi dyrygentami.

Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara przystąpiła w tym roku do tego programu.

Dyrygentem-rezydentem w nadchodzącym sezonie artystycznym 2018/2019 będzie DANIEL SAŁACIŃSKI, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Realizacja programu odbywa się poprzez rezydencje dyrygenckie w zawodowych zespołach orkiestrowych (priorytet I) oraz w teatrach operowych i muzycznych (priorytet II).

W przypadku naszej Filharmonii program polega na czynnym udziale dyrygenta-rezydenta w przygotowaniach co najmniej czterech programów koncertowych w sezonie artystycznym instytucji oraz na samodzielnym przygotowaniu i poprowadzeniu dwóch koncertów z udziałem orkiestry w bieżącym sezonie artystycznym.

Dyrygent - rezydent
Dyrygent - rezydent