Dyrektor

Od 1 września 2021 r. p.o. dyrektora naczelnego i artystycznego Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica  im. Wojciecha Kilara jest prof. BOGDAN KUŁAKOWSKI. 

 

Bogdan Kułakowski pochodzi ze Słupska. W roku 1982 ukończył z wyróżnieniem studia pianistyczne w gdańskiej Akademii Muzycznej w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Śliwińskiego. Po studiach podjął pracę w macierzystej uczelni, w której prowadzi klasę fortepianu. W roku 2011 z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego otrzymał tytuł profesora. Jest laureatem konkursów Towarzystwa im. F. Chopina na stypendia artystyczne (1979, zdobywcą wielu nagród w dziedzinie kameralistyki (Nowy Sącz 1986, Olsztyn 1992, 1993). Prowadzi ożywioną działalność artystyczną w Polsce i Europie zarówno jako solista, jak i kameralista. Zasiada w jury krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych. W swoim dorobku ma szereg dokonań fonograficznych ( m.in. najnowsze z rejestracją ,,Toccatty” Zbigniewa Kruczka i orkiestry PFB z Gdańska - 2015 r.). Prowadzi szeroko zakrojoną działalność organizacyjną, aktywnie uczestnicząc w promowaniu kultury Pomorza i Gdańska. W 2005 r. wybrany został na stanowisko rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku, które po reelekcji piastował do roku 2012.