Dyrektor

Od 1 września 2021 r. p.o. dyrektora naczelnego i artystycznego Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica  im. Wojciecha Kilara jest prof. BOGDAN KUŁAKOWSKI.