Modernizacja budynku Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara

Modernizacja budynku Polskiej
Modernizacja budynku Polskiej
Modernizacja budynku Polskiej
Modernizacja budynku Polskiej
Modernizacja budynku Polskiej

W ramach zadania: "Modernizacja budynku Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara" w budynku należącym do PFSB  przy ul. Lutosławskiego 1 zostało wymienione pokrycie dachowe, wymieniono orynnowanie, a także wykonano izolację cieplną dachu. Inwestycja została zrealizowana w ramach środków z budżetu miasta Słupska w ramach dotacji celowej inwestycyjnej oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury- państwowego funduszu celowego. 

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury- państwowego funduszu celowego"