Wojciech Kilar Przestrzenie

Wojciech Kilar Przestrzenie w ramach programu muzyka 2019. Został zorganizowany pierwszy Festiwal patrona naszej instytucji.

W listopadzie rozpoczął się pierwszy Festiwal im. Wojciecha Kilara, patrona słupskiej filharmonii. Projekt był dofinansowany z MKiDN. Były to trzy koncerty z cyklu „Wojciech Kilar Przestrzenie” na którego składały się: Muzyka filmowa, Muzyka oratoryjna, Muzyka symfoniczna. Artyści zaproszeni: Piotr Sułkowski (dyrygent), Małgorzata Knieć - Ajdukiewicz (sopran), Marek Szlezer (pianista) oraz Chór Politechniki Gdańskiej Mariusza Mroza.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Wojciech Kilar Przestrzenie
Wojciech Kilar Przestrzenie
Wojciech Kilar Przestrzenie