Bilety

Bilety

Kasa biletowa oraz Impresariat Artystyczny Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara

tel. 59 842 38 39, tel. 842 49 60 w. 302

Konto b­ankowe nr: 79 1140 1153 0000 2182 8900 1001 mBank S.A.

e-mail: impresariat@sinfoniabaltica.pl lub office@sinfoniabaltica.pl

Kasa czynna w następujących godzinach:

poniedziałek - środa od 10:00 do 16:00,

czwartek - piątek od 12:00 do 17:00 oraz na godzinę przed wydarzeniem artystycznym.

.

Do sprzedaży przez serwis internetowy kupbilecik.pl  jest przeznaczana ograniczona pula miejsc. Brak biletów w sprzedaży internetowej kupbilecik.pl nie jest jednoznaczny z brakiem biletów na dany koncert!

Faktury wystawiane są tylko na podstawie paragonu fiskalnego.

Wystawienie faktury dla podmiotu gospodarczego, bądź osoby prowadzącej działalność gospodarczą, możliwe jest po poinformowaniu o tym fakcie przed dokonaniem zakupu.

ULGI


Na większość spektakli i koncertów organizowanych przez naszą instytucję stosuje się ulgi.

Do nabycia biletów ulgowych uprawnieni są:

emeryci i renciści

- posiadacze kart "Z Biblioteką do Kultury", "Fundacja PROGRESJA", "Koty za Płoty", "Familijny Słupsk""Karta Seniora""ZniŻAK""Miejsce przyjazne seniorom" uprawnieni są do ulg szczegółowo określonych w regulaminach tych kart.

 

Do nabycia biletów zbiorowych uprawnieni są:

- grupy zorganizowane od 15 osób (na każde 15 osób przypada jeden dodatkowy bilet w cenie 50% biletu zbiorowego)

- osoba niepełnosprawna oraz jej opiekun.


 

Do nabycia biletów promocyjnych w ramach programu StART uprawnieni są:

- uczniowie i studenci do 26. roku życia po okazaniu legitymacji szkolnej/studenckiej.


 

Informujemy, że nie każdy koncert objęty jest uprawnieniem do ulg oraz zakupu biletu zbiorowego! 

 

Do bezpłatnego wstępu na koncerty uprawnieni są:

- dzieci do lat 3, niezajmujące samodzielnego miejsca,

- opiekunowie grupy dzieci (koncerty edukacyjne).


 

Powyżej wymienieni zobowiązani są do okazywania legitymacji lub innego uprawniającego do zniżki dokumentu przy zakupie biletu oraz na każde żądanie odpowiednich służb pracowniczych instytucji.


 

PŁATNOŚCI

Akceptowane formy płatności to: gotówka, karty płatnicze, przelew.

ZWROTY


W dniu koncertu kasa Filharmonii nie przyjmuje zwrotów biletów!

Zwroty biletów na Koncerty Orkiestry PFSB im. Wojciecha Kilara przyjmowane są tylko po okazaniu paragonu fiskalnego oraz biletu, do 2 dni roboczych przed koncertem.

Zwroty biletów za wydarzenia gościnne nie są przyjmowane.


Koncerty i spektakle odbywają się w sali koncertowej (378 miejsc)

 

Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru i godziny prezentacji.

 

Rezerwacje zachowują ważność do dnia indywidualnie ustalonego z klientem. Po tym terminie zostają automatycznie unieważnione przez system.

 

Więcej informacji w szczegółowym regulaminie sprzedaży biletów poniżej. 

 

 

 

 

               

 

 

PLAN SALI KONCERTOWEJ