POLSKA FILHARMONIA SINFONIA BALTICA 
im. Wojciecha Kilara

Bilety

Piątek, 26 czerwca 2020 godz. 12:37

 

Informacji na temat repertuaru udziela oraz rezerwację i sprzedaż biletów prowadzi:

Impresariat Artystyczny Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica
tel. 59 842 38 39, tel. 842 49 60 w. 302
Konto b­ankowe nr: 79 1140 1153 0000 2182 8900 1001 mBank S.A.
Kasa czynna w dni powszednie w godz. 8:00 - 16:00 oraz godzinę przed imprezą, w pozostałe dni - godzinę przed koncertem lub spektaklem.

Do sprzedaży przez serwis internetowy jest przeznaczana ograniczona pula miejsc. Brak biletów w sprzedaży internetowej nie jest jednoznaczny z brakiem biletów na dany koncert!

Faktury wystawiane są tylko na podstawie paragonu fiskalnego.

Wystawienie faktury dla podmiotu gospodarczego, bądź osoby prowadzącej działalność gospodarczą, możliwe jest po poinformowaniu o tym fakcie przed dokonaniem zakupu.

---

ULGI:

Na większość spektakli i koncertów organizowanych przez naszą instytucję stosuje się ulgi.
Do nabycia biletów ulgowych uprawnieni są:
        -emeryci i renciści
        -młodzież ucząca się (do 26 roku życia)       
Powyżej wymienieni zobowiązani są do okazywania legitymacji lub innego uprawniającego do zniżki dokumentu przy zakupie biletu oraz na każde żądanie odpowiednich służb pracowniczych instytucji.

Posiadacze kart "Z Biblioteką do Kultury", "Fundacja PROGRESJA", "Koty za Płoty", "Familijny Słupsk", "Karta Seniora""ZniŻAK", "Miejsce przyjazne seniorom" uprawnieni są do ulg szczegółowo określonych w regulaminach tych kart.

---
ZWROTY:
W dniu koncertu kasa Filharmonii nie przyjmuje zwrotów biletów!

Zwroty biletów na Koncerty Orkiestry PFSB im. Wojciecha Kilara przyjmowane są tylko po okazaniu paragonu fiskalnego oraz biletu, do 2 dni roboczych przed koncertem.

Zwroty biletów na wydarzenia gościnne nie są przyjmowane oraz obowiązuje płatność tylko GOTÓWKĄ..

--

Koncerty i spektakle odbywają się w sali koncertowej (376 miejsc)
 
Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru i godziny prezentacji.
 

Rezerwacje zachowują ważność do dnia indywidualnie ustalonego z klientem. Po tym terminie zostają automatycznie unieważnione przez system.