Bilety

Kasa biletowa oraz Impresariat Artystyczny Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara

tel. 59 842 38 39, tel. 842 49 60 w. 302

Konto b­ankowe nr: 79 1140 1153 0000 2182 8900 1001 mBank S.A.

e-mail: impresariat@sinfoniabaltica.pl lub office@sinfoniabaltica.pl

Kasa czynna w dni powszednie w godz. 8:00 - 16:00 oraz godzinę przed imprezą, w pozostałe dni - godzinę przed koncertem lub wydarzeniem artystycznym

.

Do sprzedaży przez serwis internetowy jest przeznaczana ograniczona pula miejsc. Brak biletów w sprzedaży internetowej nie jest jednoznaczny z brakiem biletów na dany koncert!

Faktury wystawiane są tylko na podstawie paragonu fiskalnego.

Wystawienie faktury dla podmiotu gospodarczego, bądź osoby prowadzącej działalność gospodarczą, możliwe jest po poinformowaniu o tym fakcie przed dokonaniem zakupu.

ULGI


Na większość spektakli i koncertów organizowanych przez naszą instytucję stosuje się ulgi.

 

Do nabycia biletów ulgowych uprawnieni są:

emeryci i renciści

- młodzież ucząca się (do 26 roku życia),

- posiadacze kart "Z Biblioteką do Kultury", "Fundacja PROGRESJA", "Koty za Płoty", "Familijny Słupsk", "Karta Seniora""ZniŻAK", "Miejsce przyjazne seniorom" uprawnieni są do ulg szczegółowo określonych w regulaminach tych kart.

 

Do nabycia biletów zbiorowych uprawnieni są:

- grupy zorganizowane powyżej 15 osób,

- osoba niepełnosprawna oraz jej opiekun.

Informujemy, że nie każdy koncert objęty jest uprawnieniem do zakupu biletu zbiorowego! 

 

Do bezpłatnego wstępu na koncerty uprawnieni są:

- dzieci do lat 3, niezajmujące samodzielnego miejsca,

- opiekunowie grupy zorganizowanej - jeden na 15 osób,

- opiekunowie grupy dzieci (koncerty edukacyjne).

 

Powyżej wymienieni zobowiązani są do okazywania legitymacji lub innego uprawniającego do zniżki dokumentu przy zakupie biletu oraz na każde żądanie odpowiednich służb pracowniczych instytucji.

 

ZWROTY


W dniu koncertu kasa Filharmonii nie przyjmuje zwrotów biletów!

Zwroty biletów na Koncerty Orkiestry PFSB im. Wojciecha Kilara przyjmowane są tylko po okazaniu paragonu fiskalnego oraz biletu, do 2 dni roboczych przed koncertem.

Zwroty biletów na wydarzenia gościnne nie są przyjmowane oraz obowiązuje płatność tylko GOTÓWKĄ..


Koncerty i spektakle odbywają się w sali koncertowej (378 miejsc)

 

Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru i godziny prezentacji.

 

Rezerwacje zachowują ważność do dnia indywidualnie ustalonego z klientem. Po tym terminie zostają automatycznie unieważnione przez system.

 

Więcej informacji w szczegółowym regulaminie sprzedaży biletów poniżej. 

 

 

               

 

 

PLAN SALI KONCERTOWEJ