POLSKA FILHARMONIA SINFONIA BALTICA 
im. Wojciecha Kilara

Dane osobowe

Poniedziałek, 11 czerwca 2018 godz. 10:20

POLSKA FILHARMONIA SINFONIA BALTICA IM. WOJCIECHA KILARA W SŁUPSKU CHRONI TWOJE DANE OSOBOWE I DBA O TWOJE PRAWA

Kiedy załatwiasz sprawy w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku, podajesz nam swoje dane osobowe. Ich administratorem jest Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów prawa, zawartej z Tobą umowy lub Twojej zgody. Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Twoją sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych

Znamy zasady ich przetwarzania i stosujemy je na co dzień. Gdy tworzymy nowe rozwiązania, zawsze szanujemy Twoją prywatność.

Respektujemy wszystkie Twoje prawa

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Poinformujemy Cię o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Twoje prawa i wolności. Szybko się nią zajmiemy i wyciągniemy wnioski, aby jeszcze lepiej chronić Twoje dane. 

Jesteśmy dla Ciebie

Jeśli potrzebujesz uzyskać więcej informacji o ochronie Twoich danych osobowych w naszej Szkole, możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych – e-mailem (iod@kimdom.slupsk.pl)

Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać. Wystarczy, że zwrócisz się do Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku lub do inspektora danych osobowych.

Administrator Danych

Administratorem Państwa danych będzie Dyrektor Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 3.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku, ul. Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk
  • przez e-mail: office@sinfoniabaltica.pl
  • telefonicznie: 59 842 49 60

Inspektor Ochrony Danych

Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. 

Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.

Inspektorem jest Jarosław Siedlikowski.

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk

przez e-mail: iod@kimdom.slupsk.pl

telefonicznie: 606 788 434.