Zakończenie sezonu artystycznego 2021/2022

"Zakończenie sezonu artystycznego 2021/2022" 17.06.2022

Jakub Jakowicz – skrzypce

Maciej Kułakowski – wiolonczela

Marek Pijarowski – dyrygent

Orkiestra Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara