Wielcy dyrygenci, wielcy soliści

"Wielcy dyrygenci, wielcy soliści" 29.04.2022

Jakub Kuszlik - fortepian

Paweł Przytocki - dyrygent

Orkiestra Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara