Zmiana daty koncertu "Największe hity musicali"

Utworzono: 20-04-2023

Uwaga!

Z przyczyn niezależnych od Filharmonii nastąpiła zmiana terminu koncertu "Największe hity musicali" z 30.04.2023 r. godz. 18:00 na 1.12.2023 r. godz. 18:00. 

Wszystkie zakupione dotąd bilety zachowują ważność, lecz istnieje możliwość ich zwrotu. Po zwrot pieniędzy za bilety (w takiej formie, w jakiej zostały one zakupione: karta lub gotówka) zapraszamy do kasy Filharmonii do dnia 28 kwietnia 2023 r. 

Zmiana daty koncertu