POLSKA FILHARMONIA SINFONIA BALTICA 
im. Wojciecha Kilara

Festiwal Pianistyki Polskiej

Środa, 20 lipca 2016 godz. 08:12

Festiwal Pianistyki Polskiej jest największą imprezą o charakterze ogólnopolskim organizowa­ną przez Słupskie Towarzystwo Społ­eczno-Kulturalne. Pomysłodawcą Festiwalu był Andrzej Cwojdziński, który zaproponował władzom słupskim zorganizowanie go w Słupsku. Pierwszy Festiwa­l odbył się w dniach się od 7 - 17 września 1967 r. FPP - to jedyna tego rodzaju impreza muzyczna w Polsce, gdzie swój kunszt wykonawczy prezentują najwybitniejsi polscy pianiści z kraju i z zagranicy.

Od 1974 roku głównemu nurtowi Festiwalu towarzyszy tzw. "Estrada Młodych", na której młodzi, szczególnie utalentowani pianiści "zabiegają" o tytuł laureata. Ich występy ocenia Zespół Opiniujący złożony z wybitnych autorytetów muzycznych: krytyków, muzykologów, profesorów Akademii Muzycznych. Komisja - oprócz tytułu LAUREATA - przyznaje tzw. "pomoce naukowe" w formie nagrań radiowych, recitali i koncertów.

Od roku 1975 występują na festiwalowej estradzie reprezentanci ekipy narodowej kolejnych Konkursów im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

FPP ma ugruntowaną renomę na muzycznej mapie Polski. Od pierwszej edycji (1967) patronat honorowy sprawuje Minister Kultury.

W popularyzacji imprezy, a także naszego Grodu nad Słupią ogromne zasługi miał JERZY WALDORFF. Od I do XX FPP wygłaszał prelekcje, a później utrwalał w mediach wysoką pozycję tej imprezy, oraz Słupska - jako ważnego ośrodka kultury w kraju. W uznaniu Jego zasług otrzymał tytuł HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA SŁUPSKA, a popiersie Jerzego Waldorffa (dłuta Mieczysława Weltera) umieszczone jest w holu budynku Polskiej Filharmonii Słupsku.

Organizator Festiwalu Pianistyki Polskiej:
Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, ul. Jaracza 6, 76-200 Słupsk, tel./fax (+48 59) 842 64 87;