Missa miseri cordis (APO 192)

Missa miseri cordis (APO 192)

Części:

1. Kyrie 11'17''

2. Gloria 13'23''

3. Credo 20'16''

4. Sanctus 4'36''

5. Agnus Dei 10'­01''

Wykonawcy:  

Magdalena Gruszczyńska - Wojtczak – sopran

Wiesława Maliszewska – alt

Piotr Kusiewicz – tenor

Piotr Lempa – bas

Chóry:

Chór Akademii Pomorskiej "Iuventus Cantans"
Przygotowanie chóru – Beata Wróblewska

Chór Państwowej Szkoły Muzycznej II st. ze Słupska
Przygotowanie chóru – Liliana Zdolińska

Chór "Kakofonia" z Kartuz
Przygotowanie chóru – Małgorzata Kuchtyk

Kameralny Chór Męski "Synthagma"
Przygotowanie chóru – Roman Drozd

Orkiestra Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" w Słupsku
Dyrygent - Bohdan Jarmołowicz

Płyta nagrana podczas wykonania Missa miseri cordis Leszka Kułakowskiego w 3. rocznicę śmierci Jana Pawła II w słupskim Kościele Mariackim 2 kwienia 2008 roku.

(APO 192)