POLSKA FILHARMONIA SINFONIA BALTICA 
im. Wojciecha Kilara

Bilety

Poniedziałek, 9 września 2019 godz. 09:11

 

Informacji na temat repertuaru udziela oraz rezerwację i sprzedaż biletów prowadzi:

Impresariat Artystyczny Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica
tel./fax (0 59) 842 38 39, tel. 842 49 60 w. 302,303
Konto b­ankowe nr: 79 1140 1153 0000 2182 8900 1001 mBank S.A.
e-mail: impresariat@sinfoniabaltica.pl lub office@sinfoniabaltica.pl
Kasa czynna w dni powszednie w godz. 8:00 - 16:00 oraz godzinę przed imprezą, w pozostałe dni - godzinę przed koncertem lub spektaklem.

Do sprzedaży przez serwis internetowy jest przeznaczana ograniczona pula miejsc. Brak biletów w sprzedaży internetowej nie jest jednoznaczny z brakiem biletów na dany koncert!

Faktury wystawiane są tylko na podstawie paragonu fiskalnego.

---

ULGI:

Na większość spektakli i koncertów organizowanych przez naszą instytucję stosuje się ulgi.
Do nabycia biletów ulgowych uprawnieni są:
        -emeryci i renciści
        -młodzież ucząca się (do 26 roku życia)       
Powyżej wymienieni zobowiązani są do okazywania legitymacji lub innego uprawniającego do zniżki dokumentu przy zakupie biletu oraz na każde żądanie odpowiednich służb pracowniczych instytucji.

Posiadacze kart "Z Biblioteką do Kultury", "Familijny Słupsk", "Karta Seniora", "ZniŻAK" uprawnieni są do ulg szczegółowo określonych w regulaminach tych kart.

---
ZWROTY:
W dniu koncertu kasa Filharmonii nie przyjmuje zwrotów biletów!

Zwroty biletów na koncerty orkiestry przyjmowane są tylko po okazaniu paragonu fiskalnego, do 2 dni roboczych przed koncertem.

Zwroty biletów na wydarzenia gościnne przyjmowane są wg indywidualnych ustaleń z organizatorem.

--

Koncerty i spektakle odbywają się w sali koncertowej (383 miejsca)
 
Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru i godziny prezentacji.
 

Rezerwacje zachowują ważność do dnia indywidualnie ustalonego z klientem. Po tym terminie zostają automatycznie unieważnione przez system.