Oferta edukacyjna

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Przedstawione poniżej lekcje muzyczne oraz warsztaty stanowią stałą ofertę edukacyjną Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara. Oprócz nich proponujemy audycje muzyczne w Państwa placówce.

W ciągu całego roku zapraszamy oczywiście na koncerty naszej Orkiestry.

Wymienione tematy są propozycjami, jesteśmy otwarci na pomysły nauczycieli. Możemy przygotować zajęcia na zamówienie, także w szkole.

Sposób prowadzenia zajęć dostosowany jest do wieku i możliwości percepcyjnych uczestników.

Grupy na zajęcia edukacyjne przyjmowane są wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu. Zajęcia należy umawiać przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Impresariatu w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara pod numerem telefonu 59 842 38 39 albo poprzez e-mail: impresariat@sinfoniabaltica.pl

Grupy na zajęcia edukacyjne przyjmowane są wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu. Zajęcia należy umawiać przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Impresariatu w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara pod numerem telefonu 59 842 38 39 albo poprzez e-mail: impresariat@sinfoniabaltica.pl

 

  •  Lekcje muzyki

Czas trwania: od 45 minut do 1 godziny (w zależności od tematu).

Koszt: Ustalany indywidualnie.

 

  •  Lekcje muzyczne z wejściem na próbę by zapoznać się z pracą Orkiestry

Czas trwania: od 45 minut do 1 godziny (w zależności od tematu).

Koszt: Ustalany indywidualnie.

 

  •  Audycje muzyczne

Czas trwania: 30 min. Przedszkola /45 min. Szkoły

Koszt: Ustalany indywidualnie.

 

  •  Warsztaty

Czas trwania: od 45 minut do 1,5 godziny (w zależności od tematu).

Koszt: Ustalany indywidualnie.

 

  • Próby otwarte

Czas trwania do 60 minut

Koszt: 10 zł.

 

Lekcje muzyczne

  • Lekcje zgodne z planem nauczania (zgłaszane przez Państwa przy zamówieniu)

  • Filharmonia od kuchni - Na części składowe spotkania wchodzi: oprowadzenie po Instytucji (po wszystkich działach) – ma to na celu pokazanie, że Filharmonia to nie tylko pion Artystyczny, ale też Administracja. Chcemy by młody człowiek dowiedział się, że można w kulturze pracować i działać nie tylko na poziomie artystycznym; pogadanka – tu zostawiamy Państwu wybór. Prosimy przy rezerwacji terminu podać temat lekcji: np. instrumenty muzyczne; romantyzm w muzyce; Moniuszko itd. Jeżeli nie maja Państwo preferencji to temat zostanie zaproponowany przez nas; wejście na próbę Orkiestry Filharmonii – pokazanie warsztatu pracy Muzyków i Dyrygenta; możliwa rozmowa/wywiad z Dyrygentem prowadzącym próbę.

  • Wojciech Kilar – życie i twórczość

  • Historia muzyki: podział na epoki

 

Audycje muzyczne to oferta, która wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwań. Zachęcamy do współpracy. W ofercie 30/45 minutowa audycja w Państwa placówce. Miejsce przyjazne dzieciom, bez potrzeby wyjścia do Filharmonii. Są to audycje tematycznie związane z instrumentami i kompozytorami. Udział w prezentacji bierze 3 artystów (instrumentaliści solowi lub zespół kameralny lub wokaliści). Całość poprowadzi profesjonalny animator. Będzie to doskonała okazja do zapoznania się z instrumentami orkiestrowymi czy też z profesjonalnym śpiewem podane w formie dostępnej dzieciom. Doskonała lekcja przed wyjściem na koncert do Filharmonii, która w swojej stałej ofercie ma koncerty edukacyjne.

Warsztaty to oferta, która ma przybliżyć instrumenty orkiestrowe. Zasady gry, metody wydobycia dźwięku, budowę, przedstawienie możliwości technicznych wybranego instrumentu. Bezpośredni kontakt z artystą, krótki recital (10 minut), możliwość samodzielnej próby gry.