Ewaluacja

Jesteśmy po ewaluacji. Nasz Pociąg do Wiedzy wrócił do nas i bardzo ucieszył wspaniałymi wiadomościami zwrotnymi. Wiemy, że wszystkie stacje były atrakcyjne. Każdy wagonik wniósł wiele nowych umiejętności, które zostały opisane przez Małych Podróżników. Po drodze były prezenty, karty pracy, gra z wiedzy, teraz również filmy edukacyjne.

#sinfoniabaltica #muzycznapodroz #mkidn #sieckultury #nck

Projekt realizowany jest w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Operatorem Programu w województwie pomorskim jest Instytut Kultury Miejskiej, instytucja kultury Miasta Gdańska.

Ewaluacja
Ewaluacja
Ewaluacja
Ewaluacja
Ewaluacja
Ewaluacja
Ewaluacja