Filharmonia Lubię to !

Filharmonia Lubię to !

I. Cel programu

Program polega na udzieleniu przez Polska Filharmonię Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara zniżki na bilety w celu uczestnictwa uczniów szkół średnich w edukacyjnych próbach otwartych oraz koncertach filharmonicznych. Celem programu jest zbudowanie trwałej relacji pomiędzy filharmonią i młodzieżą oraz zachęcenie do uczestniczenia w koncertach z repertuarem klasycznym.

II. Zasady ogólne

1.Akcja „”Filharmonia Lubię to!” zwana dalej „Programem”, polega na udzieleniu zniżki przez Polską Filharmonię Sinfoia Baltica im. Wojciecha Kilara na bilety na koncerty filharmonii dla uczniów szkół średnich.

2. Program polega na uczestnictwie młodzieży w edukacyjnych próbach otwartych oraz koncertach Filharmonii w sezonie artystycznym 2019/2020.

3. Uczestnikami Programu, zwani dalej „Uczestnikami”, są uczniowie szkół średnich z niemuzycznych szkół z Miasta i Gminy Słupsk.

III. Zasady szczegółowe

1. Filharmonia zarezerwuje bilety dla Uczestników Programu na co najmniej 8 koncertów w trakcie sezonu artystycznego.

2. Filharmonia nawiąże współpracę ze szkołami z miasta Słupska oraz ze szkołami z innych miejscowości gminnych i powiatowych, zwanych dalej „Szkołami”, w celu pozyskania Uczestników Programu.

3. Filharmonia nie zapewnia dojazdu na Koncerty.

4. Warunkiem udziału uczestnika będzie podpisanie porozumienia z Polską Filharmonią Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara i zobowiązanie się do uczestnictwa w 8 koncertach w sezonie artystycznym 2019/2020. Niewywiązanie się, skutkuje zerwaniem porozumienia z uczestnikiem.

5. Przystąpienie Uczestnika do Programu jest dobrowolne.

6. Przystąpienie Uczestnika do Programu umożliwi odbiór biletów po cenie zniżkowej na koncerty włączone przez Filharmonię do Programu (wyłącznie koncerty Filharmonii, nie wchodzą tu w grę koncerty obce, gościnne czy
wynajmy).

7. Jeden Uczestnik programu otrzyma od Filharmonii maksymalnie dwa zniżkowe bilety na jeden koncert, dla siebie oraz dla dowolnej osoby towarzyszącej.

8. Jeden Uczestnik programu może wziąć udział w dowolnej liczbie koncertów objętych Programem, jednakże minimum 8 koncertów w sezonie.

9. Filharmonia będzie gromadzić informacje na temat aktywności Uczestników.

10. Każdy z uczestników jest zobowiązany napisać recenzję jednego koncertu, na którym był. Wybrane recenzje będą publikowane na stronie oraz na Facebooku Filharmonii.

11. Ilość miejsc w programie jest ograniczona. Chętni uczestnicy proszeni są o napisanie krótkiej notatki „Dlaczego to właśnie ja mam wziąć udział w programie Filharmonia Lubię to!”

12. Cena jednostkowa za bilet:

     na koncerty Orkiestry 10 zł,

     na koncert familijny niedzielny 8 zł,

     próba otwarta 5 zł

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail
impresariat@sinfoniabaltica.pl z dopiskiem „Filharmonia Lubię to!” lub
osobiście w siedzibie instytucji, sekretariat:

Ul. Jana Pawła II 3
76-200 Słupsk