POLSKA FILHARMONIA SINFONIA BALTICA 
im. Wojciecha Kilara

Filharmonia Lubię to !

Poniedziałek, 9 września 2019 godz. 09:54

 Filharmonia Lubię to !

I. Cel programu

Program polega na udzieleniu przez Polska Filharmonię Sinfonia Baltica
im. Wojciecha Kilara zniżki na bilety w celu uczestnictwa uczniów szkół
średnich w edukacyjnych próbach otwartych oraz koncertach
filharmonicznych. Celem programu jest zbudowanie trwałej relacji
pomiędzy filharmonią i młodzieżą oraz zachęcenie do uczestniczenia w
koncertach z repertuarem klasycznym.

II. Zasady ogólne

1.Akcja „”Filharmonia Lubię to!” zwana dalej „Programem”, polega na
udzieleniu zniżki przez Polską Filharmonię Sinfoia Baltica im. Wojciecha
Kilara na bilety na koncerty filharmonii dla uczniów szkół średnich.

2. Program polega na uczestnictwie młodzieży w edukacyjnych próbach
otwartych oraz koncertach Filharmonii w sezonie artystycznym 2019/2020.

3. Uczestnikami Programu, zwani dalej „Uczestnikami”, są uczniowie szkół
średnich z niemuzycznych szkół z Miasta i Gminy Słupsk.

III. Zasady szczegółowe

1. Filharmonia zarezerwuje bilety dla Uczestników Programu na co
najmniej 8 koncertów w trakcie sezonu artystycznego.

2. Filharmonia nawiąże współpracę ze szkołami z miasta Słupska oraz ze
szkołami z innych miejscowości gminnych i powiatowych, zwanych dalej
„Szkołami”, w celu pozyskania Uczestników Programu.

3. Filharmonia nie zapewnia dojazdu na Koncerty.

4. Warunkiem udziału uczestnika będzie podpisanie porozumienia z Polską
Filharmonią Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara i zobowiązanie się do
uczestnictwa w 8 koncertach w sezonie artystycznym 2019/2020.
Niewywiązanie się, skutkuje zerwaniem porozumienia z uczestnikiem.

5. Przystąpienie Uczestnika do Programu jest dobrowolne.

6.Przystąpienie Uczestnika do Programu umożliwi odbiór biletów po cenie
zniżkowej na koncerty włączone przez Filharmonię do Programu (wyłącznie
koncerty Filharmonii, nie wchodzą tu w grę koncerty obce, gościnne czy
wynajmy).

7. Jeden Uczestnik programu otrzyma od Filharmonii maksymalnie dwa
zniżkowe bilety na jeden koncert, dla siebie oraz dla dowolnej osoby
towarzyszącej.

8. Jeden Uczestnik programu może wziąć udział w dowolnej liczbie
koncertów objętych Programem, jednakże minimum 8 koncertów w sezonie.

9. Filharmonia będzie gromadzić informacje na temat aktywności
Uczestników.

10. Każdy z uczestników jest zobowiązany napisać recenzję jednego
koncertu na którym był. Wybrane recenzje będą publikowane na stronie
oraz na facebooku Filharmonii.

11. Ilość miejsc w programie jest ograniczona. Chętni uczestnicy
proszeni są o napisanie krótkiej notatki „Dlaczego to właśnie ja mam
wziąć udział w programie Filharmonia Lubię to!”

12. Cena jednostkowa za bilet:

     na koncerty Orkiestry 10 zł,

     na koncert familijny niedzielny 8 zł,

     próba otwarta 5 zł

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail
impresariat@sinfoniabaltica.pl z dopiskiem „Filharmonia Lubię to!” lub
osobiście w siedzibie instytucji, sekretariat:

Ul. Jana Pawła II 3

76-200 Słupsk