Konkurs na stanowisko: Muzyk orkiestrowy - Skrzypce, altówka, wiolonczela tutti

Utworzono: 22-04-2022

Słupsk, dnia 22 kwietnia 2022 roku

 

 

 

Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara w Słupsku

ogłasza konkurs na stanowisko:

Muzyk orkiestrowy - Skrzypce, altówka, wiolonczela tutti

 

 

 

Przesłuchania odbędą się w dniach 7-8 czerwca 2022 roku w siedzibie PFSB im. Wojciecha Kilara przy ul. Jana Pawła II 3 w Słupsku.

Nie zapewniamy akompaniatora (istnieje możliwość zorganizowania we własnym zakresie, KONTAKT: p. Patrycjusz Lorek tel 603 207 506).

 

CV prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2022 roku na adres e-mail: sekretariat@sinfoniabaltica.pl.

Prosimy o zawarcie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji”.


 

Szczegółowe terminy przesłuchań zostaną podane droga mailową po 31 maja 2022 roku.


 

Program przesłuchania :

WIOLONCZELA

J. HAYDN- Koncert wiolonczelowy D-dur (preferowany) lub C-dur;

J.S. BACH- Preludium lub inna część z dowolnej suity na wiolonczelę solo

Orkiestrówki – w załączeniu ( zaznaczone fragmenty symbolem […])

SKRZYPCE

W.A. MOZART- I część Koncertu skrzypcowego z kadencją (do wyboru KV 216, KV 218, KV 219);

J.S.BACH- I część z Sonat i Patrtit na skrzypce solo ( w przypadku partity 1 część z przynależną jej double)

Orkiestrówki -w załączeniu

ALTÓWKA

C. STAMITZ – Koncert D-dur nr 1, cz.1 z kadencją (P. Klengla)

Orkiestrówki – w załączeniu (fragmenty zaznaczone strzałkami)