Oświadczenie dyrektorów pomorskich instytucji artystycznych

Utworzono: 15-03-2022

"W obliczu wojny i ogromnej tragedii, z jaką spotyka się Naród Ukraiński, jako dyrektorzy pomorskich instytucji artystycznych nie widzimy możliwości współpracy z rosyjskimi i białoruskimi instytucjami i artystami, którzy są bezpośrednio i pośrednio powiązani z reżimem Putina i rosyjskim kapitałem lub są przez nie finansowane oraz stanowczo nie potępiają barbarzyńskiej napaści Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę.

Brak współpracy z tymi instytucjami i artystami jest wyrazem naszej solidarności i wielkiego szacunku dla bohaterskiej postawy społeczeństwa ukraińskiego."

Dyrektorzy pomorskich instytucji kultury (kolejność alfabetyczna):
Krzysztof Babicki, Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni
Michał Derlatka, Dyrektor Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku
Agata Grenda, Dyrektorka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
Bogdan Kułakowski, p.o. Dyrektora Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku
Igor Michalski, Dyrektor Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
Dominik Nowak, Dyrektor Naczelny i Artystyczny Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku
Adam Orzechowski, Dyrektor Teatru Wybrzeże
Roman Perucki, Dyrektor Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
Wojciech Rajski, Dyrektor Artystyczny Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot
Jolanta Rożyńska, Dyrektorka Wejherowskiego Centrum Kultury – Filharmonii Kaszubskiej
Michał Tramer, Dyrektor Państwowego Teatru Lalki Tęcza w Słupsku
Romuald Wicza–Pokojski, Dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku
Marek Więcławek, Dyrektor Cappelli Gedanensis w Gdańsku

Oświadczenie dyrektorów