POLSKA FILHARMONIA SINFONIA BALTICA 
im. Wojciecha Kilara

Kontakt

Niedziela, 8 września 2019 godz. 19:27

Siedziba Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara znajduje się przy ul. Jana Pawła II 3 w centrum miasta, na trasie prowadzącej do Gdańska. Spoza centrum dojechać można autobusem nr 5 (dojazd do przystanku przy ul. Jaracza) oraz autobusem nr 15 i 16 (przystanek przy ul. Jagiełły lub po przeciwnej stronie, przystanek przy ul. Jana Pawła II).

 

Centrala - tel. +48 (059) 842 49 60

Impresariat/kasa - tel./fax 59 842 38 39; tel. 59 842 49 60 w. 302, 303

e-mail: impresariat@sinfoniabaltica.pl office@sinfoniabaltica.pl

Dyrektor - Ruben Silva

tel. 59 842 ­49 60 w. 305, e-mail: dyrektor@sinfoniabaltica.pl

Kierownik Impresariatu Artystycznego Filharmonii - Bartosz Olejnik

tel./fax 59 842 63 38; 59 842 49 60 w.300; e-mail: office@sinfoniabaltica.pl

Kierownik Administracyjny

tel. 59 842 49 60 w.307; e-mail:

Sekretariat - 59 842 49 60 w.304; e-mail: sekretariat@sinfoniabaltica.pl

Księgowość - 59 842 49 60 w. 309; Gł. Księgowa - 59 842 49 60 w. 308

Kadry -  59 842 49 60 w. 306

Portiernia, ul. Jana Pawła II 3 - tel. 59 842 49 60 w. 301