Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara
  •  

     

Projekty z dofinansowaniem MKiDN

Wtorek, 9 lipca 2019 godz. 10:28

Stanisław Moniuszko w Słupsku.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Moniuszko 2019 - Promesa", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. 

Poranki Muzyczne.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wojciech Kilar Przestrzenie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Muzyka", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.