POLSKA FILHARMONIA SINFONIA BALTICA 
im. Wojciecha Kilara

Projekty z dofinansowaniem MKiDN

Wtorek, 9 lipca 2019 godz. 10:28

Stanisław Moniuszko w Słupsku.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Moniuszko 2019 - Promesa", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. 

Poranki Muzyczne.

To cykl czterech koncertów które odbędą sie na przełomie września/grudnia 2019 r.

Pierwszy zaplanowano na 27 września 2019 r. o godz. 9:00 pn. Egzotyczna podróż muzyczna

Kolejny koncert odbędzie się 11 października 2019 r. o godz. 9:00 pn. Zaczarowane flety

Następny koncert zaplanowano na 08 listopada 2019 r. o godz. 9:00 pn. Stanisław Moniuszko w Słupsku. Moniuszko Symfonicznie.

Ostatni koncert odbędzie się 06 grudnia 2019 r. o godz. 9:00 pn. Mikołajki z Filharmonią

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wojciech Kilar Przestrzenie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Muzyka", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.