POLSKA FILHARMONIA SINFONIA BALTICA 
im. Wojciecha Kilara

Skrzypce I

Wtorek, 19 lipca 2016 godz. 14:45

Maria Nowak-Walbrodt - koncertmistrz
Piotr Mach - koncertmistrz
Joanna Trojanowska - koncertmistrz
Joanna Szymczewska - koncertmistrz
Anna Bujewska-Wiedbeck
Danuta Glazer
Anżelika Gordyszyńska-Domagala
Valeria Kostiunina
Beata Sąsiadek
Anna Wierzba