Sinfonia Baltica
Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara

Bohdan Jarmołowicz

Wtorek, 19 lipca 2016 godz. 14:35

Bohdan Jarmołowicz jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu. W roku 1976 ukończył studia dyrygentury w klasie prof. Witolda Krzemieńskiego, zaś w roku następnym studia kompozycji w klasie prof. Floriana Dąbrowskiego. W czasie studiów prowadził intensywną działalność w reaktywowaniu ruchu jazzowego Wielkopolski. Rezultatem tej działalności była grupa Warsztat, z którą zdobył szereg nagród na festiwalach jazzowych.

Współpracował z orkiestrą Polskiego radia i Telewizji w Poznaniu, z którą dokonał wielu nagrań radiowych i płytowych, w tym własnych kom-pozycji i aranżacji. Komponował i nagrywał muzykę do spektakli te-atralnych (w tym do Teatru Telewizji) oraz do filmu.

Jest uczestnikiem III etapu Konkursu Młodych Dyrygentów w Be-sançon (Francja) w 1980 roku.

W latach 80-tych i 90-tych występował w Europie Zachodniej jako dyrygent i generalny dyrektor muzyczny amerykańsko-niemieckich produkcji znanych musicali, między innymi Cabaret, West Side Story i Phantom of The Opera. Koncertował i nagrywał z licznymi orkiestrami, m.in. Das Sinfonie Orchester Berlin.

Od ponad dwudziestu lat opracowuje różne stylistycznie programy na potrzeby orkiestry symfonicznej. Jako aranżer i dyrygent wziął udział w realizacji ponad trzydziestu płyt, m.in. Beatles Symphony ze skrzypkiem Vadimem Brodskim i WOSPR-em, Musicale, musicale z orkiestrą Filhar-monii Narodowej, Beatles Symphony Orchestra, Czy mnie jeszcze pamiętasz?, W dzień Bożego Narodzenia – kolędy z Państwową Orkiestrą Kameralną w Słupsku Sinfonia Baltica (obecnie: Polska Filharmonia Sinfonia Baltica), której jest dyrektorem. Ze słupską orkiestrą i amerykańskim saksofonistą Gregiem Banaszakiem nagrał pierwszą na świecie płytę z rzadko wykonywanymi kompozycjami na saksofon i orkiestrę kameralną (Rachmaninow, Głazunow, P.M. Dubois, Villa-Lobos, Ibert).

Płyta ta, nagrana w kwietniu 1998 roku dla amerykańskiej wytwórni Cen-taur Records, uzyskała nominację do prestiżowej nagrody amerykańskiego przemysłu muzycznego Grammy Awards w roku 1999.

W czerwcu 1999 roku wraz ze swoją orkiestrą, chórem i solistami wy-konał w Słupsku, a następnie w Gdańsku, Requiem dla mojego przyjaciela Zbigniewa Preisnera (była to druga po Warszawie, a trzecia w Europie prezentacja tego dzieła). W roku 2005 utwór ten został zaprezentowany przez tych samych wykonawców na tournée w Holandii, m.in. w słynnej sali Concertgebouw w Amsterdamie.

Artysta ma na swoim koncie liczne prawykonania utworów współczesnych, m.in. kompozycje Krzesimira Dębskiego, Norberta Mateusza Kuźnika, Piotra Mossa, Mikołaja Hertla, Bogusława Schaeffera.

Wraz ze swoją orkiestrą nagrał blisko 30 płyt kompaktowych. Wśród nich zatytułowaną Chopin nieznany z utworami kompozytora w nowych opracowaniach z udziałem pianisty Edwarda Wolanina, nagraną dla firmy płytowej DUX, oraz kompakt amerykańskiej flecistki Katherine DeJongh z muzyką współczesnych kompozytorów amerykańskich dla wytwórni Centaur Records. Ważnymi krążkami w dorobku dyrygenta są płyty z muzyką poważną Krzesimira Dębskiego – Koncertem fortepianowym, Koncertem na dwa Stradivariusy, symfonią Nihil homine mirabilius – a także płyta z tangami Astora Piazzolli na skrzypce i bandoneon i suitą Porgy and Bess Gershwina w jego opracowaniu na skrzypce solo i orkiestrę symfoniczną z solistami: Tomaszem Tomaszewskim (skrzypce) i Wiesławem Prządką (bandoneon).

Do godnych uwagi przedsięwzięć zainicjowanych przez Bohdana Jar-mołowicza zaliczyć należy wykonanie Missa pro pace Wojciecha Kilara (w obecności kompozytora) przez solistów i orkiestrę Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku i Gdańsku, Violin Summit – koncert gwiazd polskiej wiolinistyki (Kulka, Duda, Urbaniak, Dębski), nagrodzony Pomorską Nagrodą Artystyczną Gryf 2003 w kategorii: wydarzenie arty-styczne oraz cykl koncertów pn. Muzyka łączy narody z udziałem świato-wej sławy klezmerskiego zespołu Kroke z Krakowa prezentowany m.in. w Bydgoszczy i Gdańsku.

W roku 2004 wraz ze swoją orkiestrą, polskimi solistami (Wiesław Prządka – akordeon, Tomasz Tomaszewski - skrzypce, Filip Wojciechowski – fortepian) i wybitnym francuskim akordeonistą Richardem Galliano, wystąpił w kilku miastach Polski (Gdańsk, Poznań, Kraków). Z koncertu w Auli im. A. Mickiewicza w Poznaniu powstała płyta live przez niego zaaranżowana, zatytułowana Tango Forever, która obecnie jest do nabycia w sklepach muzycznych na całym świecie. Na początku 2007 roku została wydana kolejna płyta kompaktowa pn. Tango alla polacca z utworami skomponowanymi przez Władysława Szpilmana w opracowaniu na instrumenty solowe i orkiestrę symfo-niczną.

W latach 2005-2007 wraz z orkiestrą Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica akompaniował słynnym zespołom baletowym, wśród nich Classique Balet de Paris oraz Państwowemu Baletowi z Sankt Petersburga, wykonując muzykę Piotra Czajkowskiego do baletów Dziadek do orzechów i Jezioro Łabędzie. Z dużym powodzeniem wystąpił wraz ze swoją orkiestrą na Festiwalu Pianistycznym w Lublewie, akompaniując światowej sławy pianiście Cyprienowi Katsarisowi.

W roku 2008 Filharmonia wydała pierwszą w swoim dorobku płytę DVD z Requiem d-moll Mozarta, nagraną przez solistów, słupską orkie-strę i Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis pod batutą Jarmołowicza podczas nocnego koncertu w Gdańsku w rocznicę śmierci kompozytora.

W ostatnich latach dyrygent powiększył swój dorobek fonograficzny o kolejne płyty. Jedna z nich jest krążek zatytułowany Inny Chopin, z drobnymi utworami kompozytora zaaranżowanymi przez Jarmołowicza i Filipa Wojciechowskiego na trio jazzowe, trąbkę (Gary Guthman) i orkiestrę Smyczkową. Ostatnio Bohdan Jarmołowicz wraz ze swoją orkiestrą i kwartetem Lecha Wieleby, kontrabasisty zamieszkałego w Szwajcarii, nagrał Poetic Jazz Symphonic, kompozycje Wieleby zaaranżowane przez siebie  i Amerykanina Jerry’ego Gatesa na kwartet jazzowy i orkiestrę. Nagranie ukazało się w kwietniu b.r. w wersji CD i DVD.

Jarmołowicz występował z większością polskich solistów i wieloma znaczącymi muzykami zagranicznymi.

Nieprzerwanie od 1990 do 2017 roku prowadził koncerty inauguracyjne odbywającego się w Słupsku Festiwalu Pianistyki Polskiej. Jest laureatem wielu nagród artystycznych i państwowych.

Od 1992 roku do końca 2017 roku był dyrektorem Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku.