POLSKA FILHARMONIA SINFONIA BALTICA 
im. Wojciecha Kilara

Przegląd Twórczości Bogusława Schaeffera - Schaefferiada

Środa, 20 lipca 2016 godz. 08:05

 Jest to festiwal poświęcony twórczości muzycznej i dramatycznej jednego z najwybitniejszych kompozytorów i dramaturgów naszych czasów. Słupskie Schaefferiady organizowane są od roku 2000 co dwa lata. Organizatorzy zachęceni powodzeniem pierwszego przeglądu, wyjątkowo rok później, w roku 2001 zaprosili wiernych wielbicieli Schaeffera na Schaefferiadę bis.

 
Do tej pory w przeglądzie wystąpiły teatry: STU z Krakowa, Dramatyczny z Płocka, Syrena z Warszawy, Teatr im. Norwida z Jeleniej Góry, Teatr Elsynor z Dąbrowy Górniczej, studenci PWSF,TV i T z Łodzi, aktorzy: Jan Peszek, Jerzy Bończak, Mikołaj i Andrzej Grabowscy, Iwona Bielska, Elżbieta Bielska-Graczyk, Grzegorz Matysik, Krystyna Gierłowska, Marek Frąckowiak, Maciej Jackowski, Marcin Kuźmiński, Tomasz Międzik, Bogdan Słomiński, Błażej Wójcik oraz muzycy: Anna Sikorzak-Olek, Andrzej Rzymkowski, Bogusław Schaeffer, Piotr Sutt, Leszek Lorent, Polska Filharmonia "Sinfonia Baltica" w Słupsku pod batutą Jacka Kraszewskiego.