POLSKA FILHARMONIA SINFONIA BALTICA 
im. Wojciecha Kilara

Dyrektor

 Dyrektor

Od 2 stycznia 2018 r.  dyrektorem naczelnym i artystycznym Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica  im. Wojciecha Kilara jest Pan RUBEN SILVA

 

RUBEN SILVA

Polski dyrygent boliwijskiego pochodzenia, urodzony w stolicy swojego kraju – La Paz. Studiował w Konserwatorium Muzycznym, a następnie na Uniwersytecie Katolickim w rodzinnym mieście. W 1975 został dyrygentem orkiestry Konserwatorium oraz założył Młodzieżową Orkiestrę Symfoniczną. W 1978 otrzymał stypendium polskiego rządu na studia w warszawskiej Akademii Muzycznej im. F. Chopina, gdzie przez pięć lat kształcił się pod kierunkiem prof. Stanisława Wisłockiego. W 1983 został laureatem i otrzymał nagrodę dla najmłodszego finalisty III Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckiego im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach. Został także finalistą Międzynarodowego Konkursu Radia i Telewizji w Budapeszcie. Brał udział w kursach dyrygenckich prowadzonych przez R. Vardaniana w La Paz i Franco Ferrarę w Sienie we Włoszech.

Występuje gościnnie prawie we wszystkich Filharmoniach w Polsce. Współpracuje z takimi orkiestrami, jak: NOSPR, Sinfonia Varsovia, Filharmonia Narodowa, Filharmonia Krakowska. Dokonał wielu nagrań dla radia i telewizji w Polsce i na świecie. Brał udział w licznych tournée i festiwalach z polskimi zespołami w całej Europie i Japonii. Koncertował w większości krajów Europy, w Libanie i Ameryce Południowej.

W 2012 został uhonorowany przez władze polskie Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Działalność zawodowa:

* 1983–1992 i od 1997 – dyrygent Warszawskiej Opery Kameralnej

* 1992–1994 – Dyrektor Artystyczny Opery Wrocławskiej

* 1994–1997 – Dyrektor Artystyczny Filharmonii Koszalińskiej

* 1995–1997 – Dyrektor Artystyczny Opery Krakowskiej

* 1997–2000 – współpraca z Teatrem Muzycznym ROMA w Warszawie oraz z Belgradzką Operą Kameralną

* od 2000 – Dyrektor Warszawskiej Filharmonii Młodzieżowej

* od 2005 - 2013 – Dyrektor Artystyczny Filharmonii Koszalińskiej

* od 2008 – współpraca z Orkiestrą Symfoniczną Bogoty (Kolumbia)

* od 2009 – pierwszy gościnny dyrygent Narodowej Orkiestry Symfonicznej w La Paz (Boliwia)

* 2012–2013 – Kierownik muzyczny Teatru Wielkiego w Łodzi

* 2013-2016 – Dyrektor Artystyczny Warszawskiej Opery Kameralnej

* 2017 – dyrygent Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie

*2018 – Dyrektor Naczelny i Artystyczny Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara