Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara
  •  

     

VII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

Poniedziałek, 28 października 2019 godz. 10:00

VII Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

Organizatorem VII Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, który odbędzie się 28 października w godzinach 10.00 - 15.00, jest Stowarzyszenie "Zacisze" oraz Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Podczas przeglądu osoby z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Słupskiego zaprezentują swoje talenty wokalne, taneczne, teatralne i poetyckie zarówno w występach indywidualnych, jak i zespołowych. W wydarzeniu wezmą udział uczestnicy zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej z kilkunastu placówek wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami: warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej, zakładu opiekuńczo - leczniczo - psychiatrycznego, specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego. Przeglądowi towarzyszyć będzie wystawa prac plastycznych uczestników terapii zajęciowej. Wydarzenie ma charakter otwarty - każdy może być widzem tego dnia i podziwiać talenty osób z niepełnosprawnościami.

Przegląd dofinansowany jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przegląd to swoiste podsumowanie rocznych działań z zakresu kultury, sztuki i zajęć manualnych w ramach rehabilitacji społecznej o charakterze swobodnej prezentacji bez rywalizacji o miejsca.