Sinfonia Baltica
Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara

III TURNIEJ TENORÓW

Piątek, 16 lutego 2018 godz. 19:00

Powodzenie Turniejów Tenorów, zorganizowanych w ubiegłych latach, skłoniło nas do powtórzenia tego koncertu.

Zapraszamy do udziału w koncercie przedstawicieli poszczególnych uczelni muzycznych w Polsce - tenorów młodego pokolenia. Podobnie, jak w ubiegłym roku, będą także kryteria repertuarowe. Każdy tenor wykona jedną arię operową oraz jedną operetkową lub pieśń hiszpańską albo neapolitańską. Wszystkim artystom towarzyszyć będzie orkiestra Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica pod dyrekcją Rubena Silvy.

Gościem specjalnym będzie Lucyna Kończak - sopran.

Lucyna Kończak

\Urodzona 30 maja 1993 roku w Warszawie. Pracę z muzyką rozpoczęła w wieku siedmiu lat uczęszczając do klasy skrzypiec w Państwowej Ogólnokształcącej Podstawowej Szkole Muzycznej nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie. W tej samej szkole w drugim stopniu kontynuowała naukę gry na altówce, by ukończyć liceum w klasie śpiewu solowego profesor Eugenii Rezler-Rozlach w 2012 roku. W tym samym roku rozpoczęła studia pierwszego stopnia w klasie śpiewu profesor Brygidy Skiby w Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku. Ukończyła je  w klasie profesor Wiesławy Maliszewskiej.
Brała udział w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Haliny Słonickiej w Suwałkach (2010, 2012), IX Konkursie Muzyki Współczesnej w Płocku (2011), V Ogólnopolskim Festiwalu Wokalnym im. Marii Słankowej w Olsztynie (2011), IX Konkursie Moniuszkowskim w Białymstoku (2011), konkursie w ramach Sopockich Dni Sztuki Wokalnej (2016) przesłuchaniach w międzynarodowym konkursie Belvedere im. Hansa Gabora (2017) i kursach mistrzowskich w ramach VIII Letniej Akademii Śpiewu w klasie profesor Olgi Pasiecznik.
W maju 2016 roku miała okazję debiutować scenicznie w roli Serpetty w operze La finta Giardiniera W. A. Mozarta wystawionego przez studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Centrum Świętego Jana w Gdańsku. W grudniu 2016 roku wystąpiła w Litaniach Ostrobramskich pod batutą profesora Zygmunta Rycherta. Z tym samym dyrygentem miała okazję wystąpić w koncercie najlepszych dyplomantów, który odbył się w marcu tego roku. W 2017 roku wystąpiła z orkiestrą Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" w Słupsku i Gdański, wykonując Requiem d-moll Gabriela Fauré. Ponadto koncertowała na Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej, w Dworku Sierakowskich w Sopocie i w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub w Wejherowie.

 

Soliści:

Marcin Skibiński (AM Bydgoszcz)

Bartłomiej Chorąży (AM Kraków)

Łukasz Szprengiel (AM Łódź)

Damian Żebrowski (AM Poznań)

Sebastian Mach (AM Wrocław)

Chaoran Zuo (UM Warszawa)

 

Bartłomiej Chorąży

Urodzony w 1990 roku w Krakowie. Absolwent Szkoły Muzycznej im. Władysława Żeleńskiego (Kraków). Edukację muzyczną rozpoczął w wieku ośmiu lat w klasie altówki Danuty Popielak, a następnie Grażyny Piechowskiej.
Naukę śpiewu rozpoczął pod kierunkiem dr hab. Jacka Ozimkowskiego, u którego obecnie kształci się jako student Akademii Muzycznej w Krakowie. Swój warsztat wokalny doskonali również współpracując z Dariuszem Grabowskim.
Występował na Międzynarodowym Festiwalu Bursztynowym – Opera Europy, w Filharmonii Kaliningradzkiej oraz Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, podczas którego wykonywał partie z oper takich jak Wesele Figara, Rigoletto czy Traviata. Wystąpił również na XIX edycji Międzynarodowego Festiwalu im. Ady Sari, podczas którego wykonywał partie solowe w kantatach J.S. Bacha BWV 70 oraz BWV 21.
Brał udział w mistrzowskich kursach z interpretacji i wykonawstwa polichóralnej muzyki barokowej prowadzonych przez Josa Van Veldhovena.
Od 2012 roku zatrudniony jest na etacie artysty wokalisty w Chórze Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, gdzie z powodzeniem wykonuje różne partie wokalne, poszerzając przy tym swój repertuar i zdobywając równocześnie wokalne doświadczenie.
Jest członkiem Oktetu Wokalnego Filharmoników Krakowskich, z którym wykonuje koncerty z cyklu Cafe Bodo, Hity Brodway'u oraz wiele innych. Od 2016 roku współpracuje również z oktetem wokalnym Octava Ensemble.
Występował pod batutą znakomitych dyrygentów takich jak Alexander Liebreich, Ola Rudner, Krzysztof Penderecki, Gabriel Chmura, Evgen Savchuk, Helmuth Rilling, Roland Bader, Charles Olivieri-Munroe,  Jacek Kaspszyk czy Jos Van Veldhoven.

 

Damian Żebrowski

Urodzony 8-ego kwietnia 1994 roku w Ciechanowie, pochodzi z Przasnysza. W roku 2013 ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu. Jest absolwentem studiów licencjackich na wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej .Obecnie jest na trzecim roku studiów wydziału Wokalno-Aktorskiego w klasie dra hab. Tomasza Zagórskiego, Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.
Finalista XVIII Międzynarodowego Konkursu Wokalnego Imricha Godina 2016 we Vrablach, na Słowacji.
Laureat III Nagrody Głównej oraz Nagrody Specjalnej przyznawanej przez dyrektora IUiPK „Silesia” w Katowicach, na Międzynarodowym Konkursie Solowej Wokalistyki Sakralnej „Ars Et Gloria” 2017 w Katowicach.
W latach 2015, 2016, 2017 otrzymał Stypendium Starosty Przasnyskiego, przyznawane za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów, zamieszkałych na terenie Powiatu Przasnyskiego.
Damian Żebrowski występuje na licznych koncertach oraz festiwalach muzycznych. W roku 2017 wykonywał Misse Criolle M. Alvareza podczas Nadnoteckiego Festiwalu „Piękny śpiew” czy też prawykonywał Missę Solemnis L. Pycha z Capellą Cracoviensis podczas 39. Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej. 
Damian Żebrowski pasjonuje się operami Wolfganga Amadeusza Mozarta, świetnie czuje się w repertuarze kantatowo-oratoryjnym i w pieśniach.

 

Sebastian Mach – tenor liryczny
 
W 2016 roku ukończył studia licencjackie na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie dr. hab. Macieja Gallasa i rozpoczął studia magisterskie na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie śpiewu prof. Bogdana Makala. Solista i chórzysta Chóru Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, współpracował z zespołami m. in. Chórem Polskiego Radia, Oktava Ensamble, Cracow Singers, Teatrem Pieśni Kozła, Towarzystwem Teatralnym, Górecki Chamber Choir.
W 2017 roku otrzymał Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie pieśni polskiej na IV ogólnopolskim konkursie wokalnym w Drezdenku.
 
 

Łukasz Szprengiel

Urodzony w 1990 roku w Mławie. Swoją edukację muzyczną rozpoczął w Szkole Muzycznej w Mławie, najpierw w klasie akordeonu guzikowego, później śpiewu.
Od roku 2014 student Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie prof. dr Krzysztofa Bednarka.  Wykonuje muzykę liturgiczną: Msza G – dur Franza Schuberta – Konstancja 2014 (Niemcy), Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta – Łuków 2016, oraz oratoryjną. W kwietniu 2017 roku debiutował w roli Jupitera w oratorium „Semele” Georga Fredericha Handela w Teatrze Wielkim w Łodzi.

 

Chaoran Zuo 

Absolwent Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, w klasie śpiewu prof. Joanny Kozłowskiej – Szczepaniak. Obecnie jest na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Brał udział w licznych pojektach, festiwalach, przedstawieniach oraz operach, śpiewając m. in. partie: Leńskiego ( Czajkowski – Eugeniusz Oniegin) w Teatrze Wielkim w Warszawie, Monostatosa ( W. A. Mozart – Czarodziejski flet) w Teatrze Polskim w Poznaniu, Almavivę ( Gioacchino Rossini – Cyrulik sewilski) w Teatrze Wielkim w Poznaniu, Don Basilia ( W. A. Mozart - Wesele Figara) w Filharmonii w Opolu, Don Curzia ( W. A. Mozart - Wesele Figara) w Teatrze Wielkim w Poznaniu, Stefana ( Moniuszko -Straszny dwór) w Filharmonii w Kielcach, w Warszawie i w Katowicach, Józefa ( Strauss - Wiedeńska krew) w MDK im. Jaworzniaków w Jaworznie, w Teatrze w Sosnowcu. Koncertował w większych miastach w Polsce (Poznań, Warszawa, Bydgoszcz, Katowice ). A także w Niemczech i Słowenii. Brał udział w XII Poznańskim Festiwalu Mozartowskim, II Mosińskim Festiwalu Muzyki Pasyjnej, XII Festiwalu Muzyki Oratoryjnej “Musica Sacromontana” w Gostyniu, XXVII Międzynarodowym Festiwalu Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych “Interwencje 2017” w Katowicach. Brał udział w wielu kursach wokalnych (Prof.Luigi Pietroni - Konserwatorium w Mediolanie, Prof.Eva Blahova - Uniwersytet Kunste w Wiedniu, Prof. Piotr Rucinski - Akademia Muzyczna w Łodzi, Prof. Enrico Facini  - Uniwersytet  w Berlinie).

 

Marcin Skibiński

urodził się w Chełmie. Jest studentem IV roku studiów I stopnia Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie ad. dr. Wojciecha Dyngosza. Ukończył PSM im. I.J. Paderewskiego w Chełmie. W 2014 roku zajął II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Szawle na Litwie. Brał udział w spektaklach organizowanych przez bydgoską Akademię Muzyczną - debiutował jako George w operetce Bal w operze R. Heubergera (2016), zagrał także rolę Edwina w operetce Księżniczka Czardasza I. Kálmána (2017). Współpracuje z wieloma instytucjami kulturalnymi w regionie.

 
Bilety: 40/35 zł