Regulamin obowiązujący w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w trakcie pandemii wirusa SARS-CoV-2

Utworzono: 28-08-2020

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem obowiązującym w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w trakcie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Informujemy, iż biorąc udział w wydarzeniach odbywających się w budynku Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. W. Kilara, akceptują Państwo niniejszy regulamin. 
Przed przybyciem do budynku, prosimy o wydrukowanie i wypełnienie oświadczenia. Oświadczenia należy zostawić w specjalnie przygotowanym przez nas miejscu, następnie będa bezpiecznie przechowywane przez 14 dni. Po upłynięciu tego okresu, zostaną zutylizowane. 

Dyrektor Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara 
Bogdan Kułakowski