POLSKA FILHARMONIA SINFONIA BALTICA 
im. Wojciecha Kilara

Regulamin obowiązujący w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w trakcie pandemii wirusa SARS-CoV-2

Piątek, 28 sierpnia 2020 godz. 15:02

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem obowiązującym w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w trakcie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Informujemy, iż biorąc udział w wydarzeniach odbywających się w budynku Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. W. Kilara, akceptują Państwo niniejszy regulamin. 
Przed przybyciem do budynku, prosimy o wydrukowanie i wypełnienie oświadczenia. Oświadczenia należy zostawić w specjalnie przygotowanym przez nas miejscu, następnie będa bezpiecznie przechowywane przez 14 dni. Po upłynięciu tego okresu, zostaną zutylizowane. 

Dyrektor Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara 
Ruben Silva