przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS
Polski | Deutsch | English

Górne menu:Boczne menu


Nabór na stanowisko: Specjalista ds. płac

 Dyrekcja Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara

ul. Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk

ogłasza nabór na stanowisko

SPECJALISTA ds. PŁAC 

oferta z dnia 31.05.2019 r.


 

Wymiar czasu pracy : pełny etat

Zakres zadań i obowiązków obejmuje:

WYMAGANIA

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci mogą dołączyć listy referencyjne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Nabór na stanowisko księgowego” w sekretariacie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara, ul. Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk  w terminie do dnia 13 czerwca 2019 r. do godz.15:00.

Za termin złożenia dokumentów uważa się datę i godzinę ich wpływu do sekretariatu Filharmonii.

Dyrekcja Filharmonii zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów.


Copyright © Polska Filharmonia "Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara, ul. Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk