Sinfonia Baltica
Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara

III TURNIEJ TENORÓW

Piątek, 16 lutego 2018 godz. 19:00

Powodzenie Turniejów Tenorów, zorganizowanych w ubiegłych latach, skłoniło nas do powtórzenia tego koncertu.

Zapraszamy do udziału w koncercie przedstawicieli poszczególnych uczelni muzycznych w Polsce - tenorów młodego pokolenia. Podobnie, jak w ubiegłym roku, będą także kryteria repertuarowe. Każdy tenor wykona jedną arię operową oraz jedną operetkową lub pieśń hiszpańską albo neapolitańską. Wszystkim artystom towarzyszyć będzie orkiestra Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica pod dyrekcją Rubena Silvy.

Soliści:

Marcin Skibiński (AM Bydgoszcz)

Bartłomiej Chorąży (AM Kraków)

Łukasz Szprengiel (AM Łódź)

Damian Żebrowski (AM Poznań)

Sebastian Mach (AM Wrocław)

 

Bartłomiej Chorąży

Urodzony w 1990 roku w Krakowie. Absolwent Szkoły Muzycznej im. Władysława Żeleńskiego (Kraków). Edukację muzyczną rozpoczął w wieku ośmiu lat w klasie altówki Danuty Popielak, a następnie Grażyny Piechowskiej.
Naukę śpiewu rozpoczął pod kierunkiem dr hab. Jacka Ozimkowskiego, u którego obecnie kształci się jako student Akademii Muzycznej w Krakowie. Swój warsztat wokalny doskonali również współpracując z Dariuszem Grabowskim.
Występował na Międzynarodowym Festiwalu Bursztynowym – Opera Europy, w Filharmonii Kaliningradzkiej oraz Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, podczas którego wykonywał partie z oper takich jak Wesele Figara, Rigoletto czy Traviata. Wystąpił również na XIX edycji Międzynarodowego Festiwalu im. Ady Sari, podczas którego wykonywał partie solowe w kantatach J.S. Bacha BWV 70 oraz BWV 21.
Brał udział w mistrzowskich kursach z interpretacji i wykonawstwa polichóralnej muzyki barokowej prowadzonych przez Josa Van Veldhovena.
Od 2012 roku zatrudniony jest na etacie artysty wokalisty w Chórze Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, gdzie z powodzeniem wykonuje różne partie wokalne, poszerzając przy tym swój repertuar i zdobywając równocześnie wokalne doświadczenie.
Jest członkiem Oktetu Wokalnego Filharmoników Krakowskich, z którym wykonuje koncerty z cyklu Cafe Bodo, Hity Brodway'u oraz wiele innych. Od 2016 roku współpracuje również z oktetem wokalnym Octava Ensemble.
Występował pod batutą znakomitych dyrygentów takich jak Alexander Liebreich, Ola Rudner, Krzysztof Penderecki, Gabriel Chmura, Evgen Savchuk, Helmuth Rilling, Roland Bader, Charles Olivieri-Munroe,  Jacek Kaspszyk czy Jos Van Veldhoven.

 

Damian Żebrowski

Urodzony 8-ego kwietnia 1994 roku w Ciechanowie, pochodzi z Przasnysza. W roku 2013 ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu. Jest absolwentem studiów licencjackich na wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej .Obecnie jest na trzecim roku studiów wydziału Wokalno-Aktorskiego w klasie dra hab. Tomasza Zagórskiego, Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.
Finalista XVIII Międzynarodowego Konkursu Wokalnego Imricha Godina 2016 we Vrablach, na Słowacji.
Laureat III Nagrody Głównej oraz Nagrody Specjalnej przyznawanej przez dyrektora IUiPK „Silesia” w Katowicach, na Międzynarodowym Konkursie Solowej Wokalistyki Sakralnej „Ars Et Gloria” 2017 w Katowicach.
W latach 2015, 2016, 2017 otrzymał Stypendium Starosty Przasnyskiego, przyznawane za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów, zamieszkałych na terenie Powiatu Przasnyskiego.
Damian Żebrowski występuje na licznych koncertach oraz festiwalach muzycznych. W roku 2017 wykonywał Misse Criolle M. Alvareza podczas Nadnoteckiego Festiwalu „Piękny śpiew” czy też prawykonywał Missę Solemnis L. Pycha z Capellą Cracoviensis podczas 39. Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej. 
Damian Żebrowski pasjonuje się operami Wolfganga Amadeusza Mozarta, świetnie czuje się w repertuarze kantatowo-oratoryjnym i w pieśniach.